Regionale Bewoners Raad Woonbron


 

De Regionale Bewoners Raad Woonbron vertegenwoordigt de bewoners van Woonbron. 
Wij voeren overleg met Woonbron, bijvoorbeeld over woonvoorzieningen en huurbeleid. Ook geven wij advies over het verbeteren van het beleid. 
Met Woonbron en de gemeentes overleggen wij over de Prestatieafspraken.

Wij worden bijgestaan door adviseurs en consulenten van de Woonbond. Hierdoor zijn we op de hoogte van de wetgeving voor huurders, en weten we wat onze rechten en plichten zijn. Ook volgen wij opleidingen, om zo andere huurdersorganisaties van Woonbron zo goed mogelijk bij te kunnen staan.