Geschiedenis


 

De Vereniging Bewonersorganisatie Delft is ontstaan na de fusie van Hippolytus, Volks-huisvesting en Onze Woning (Delftwonen). De laatste twee hadden al een samenwerking onder de naam Huurdersraad. Toen in 2001 de fusie een feit was, is de Huurderraad omgezet in Huurders Vereniging Delft (HVD). In november 2001 is het bestuur gekozen door de leden van de Huurders Vereniging.

In 2002 en 2003 traden ook de bewonerscommissies van Hippolytus toe tot de Huurders Vereniging Delft.

Al snel volgde een fusie van Delftwonen en Woonbron Rotterdam (in Delft onder de naam "Woonbron Delft".

 

Een aantal jaren geleden introduceerde Woonbron een nieuw concept om de woningen te huren of te kopen onder de naam "te woon". Omdat we nu met huurders en kopers te maken kregen, is begin 2009 de naam van de Huurders Vereniging Delft veranderd in Vereniging Bewonersorganisatie Delft.