Doelstelling Vereniging Bewonersorganisatie Delft


 

 

 

Voldoende betaalbare huurwoningen voor de

 

doelgroep en lagere woonlasten

 

                                  

 

 

Goede basiskwaliteit voor alle huurwoningen

                    

 

 

Versterken van de eigen verantwoordelijkheid

 

van de huurders

              

 

 

Een sterkere positie en participatie van de

 

bewonersorganisatie en bewonerscommissies

          

 

 

Aandacht voor leefbaarheid, vooral in wijken

 

waar problemen zijn

 

 

 

Bevorderen van duurzaamheid en goed

 

onderhoudsbeleid